Thanh toán


Chuyển khoản:

Tại Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương
Số tài khoản: 0501000068894
Chủ TK: Công ty tnhh sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Mai Phan